Contoh Gurindam (Pengertian, Ciri, dan Macam-macamnya)

Contoh Gurindam – Pernahkah Anda mendengar istilah gurindam? Kalau Anda masih ingat dengan pelajaran bahasa Indonesia saat SD, pasti Anda tahu apa itu Gurindam.

Tapi jika tidak ingat, atau bahkan belum tahu apa itu gurindam, maka pada artikel ini akan dibahas dengan sangat lengkap mengenai pengertian, ciri-ciri, macam-macam dan contoh dari gurindam.


Pengertian Gurindam


Image Source: greatedu.co.id

Gurindam merupakan salah satu jenis dari puisi lama yang terdiri atas dua bait. Dalam setiap bait tersebut terdiri atas dua baris dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan utuh.

Baris pertama dalam gurindam adalah baris yang berisi yang berisi syarat, masalah, persoalan atau perjanjian.

Sedangkan baris kedua pada gurindam merupakan jawaban ataupun akibat dari masalah yang terjadi di baris yang pertama.

Awalnya, gurindam dibawa oleh seorang hindu dan terpengaruh oleh sastra Hindu. Kata gurindam berasal dari bahasa Tamil (India), yakni kirindam yang mempunyai arti perumpamaan.

Gurindam sejenis dengan pantun, namun bedanya adalah gurindam mempunyai dua larik dalam satu bait, sedangkan pantun mempunyai 4 baris pada setiap bait.

Kalimat antar baris (larik) pada gurindam saling berkaitan, dan gurindam ini merupakan kalimat majemuk yang mempunyai hubungan sebab akibat.


Ciri-ciri Gurindam


Image Source: sekolahan.co.id
  • Gurindam terdiri dari dua baris atau larik pada setiap baitnya
  • Setia baris gurindam terdiri dari 10 sampai 14 kata
  • Antar baris pada gurindam mempunyai hubungan sebab akibat
  • Gurindam mempunyai rima atau bersajak a-a, b-b, c-c dan seterusnya
  • Gurindam umumnya berisi tentang filosofi hidup, kata-kata mutiara, dan nasihat-nasihat
  • Maksud dari isi gurindam terletak pada baris kedua

Perbedaan Gurindam dan Pantun


Sebagaimana yang telah kita ketahui di atas, bahwasanya gurindam nyaris sama dengan pantun. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak perbedaan gurindam dan pantun.

  • Pantun memiliki pola sajak a-b-a-b, sementara gurindam memiliki pola saja a-a-a-a
  • Pantun terdiri atas 4 baris, sementara gurindam hanya 2 baris saja
  • Sajak gurindam saling berhubungan dengan larik (baris) lainnya membentuk sebuah kalimat majemuk yang tidak dapat dipisahkan antara sebab dan akibat.
  • Baris pertama gurindam terdapat beberapa masalah, persoalan atau permulaan. Kemudian dilanjutkan dengan baris kedua yang berisi jawaban, solusi atau dampak yang timbul dari baris pertama

Macam-macam Gurindam


Image Source: lamriau.id

Macam-macam gurindam jika dilihat dari barisnya, dibedakan menjadi dua yakni gurindam berkait dan gurindam berangkai. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta contohnya.

#Gurindam Berkait

Gurindam berkait adalah salah satu jenis gurindam yang bait pertamanya sangat berhubungan erat dengan bait yang berikutnya, dan seterusnya.

Contoh Gurindam Berkait

Sebelum berbicara pikir dahulu
Agar tak melukai hati temanmu

Kalau berbicara semaumu
Tentulah banyak orang yang membencimu

Barang siapa tidak memiliki agama
Pastilah sesat hidupnya di dunia

Barang siapa yang hidupnya tidak ingin sesat di dunia dan akhirat
Maka cepat-cepatlah bertaubat sebelum terlambat

(sumber: kelasindonesia.com)

#Gurindam Berangkai

Gurindam berangkai adalah salah satu jenis gurindam yang mempunyai kata yang sama pada setiap baris pertama baitnya.

Contoh Gurindam Berangkai

Temukan apa yang dimaksud sahabat
Temukan apa yang dimaksud maksiat

Janganlah menjadi orang yang memelas
Nanti kamu menjadi orang yang malas

(sumber: kelasindonesia.com)


Contoh Gurindam


Barang siapa berpegang kepada Al-Quran
Pasti jiwa tenang tiada keresahan

Barang siapa menjalin muafakat
Pasti hidup menjadi berkat

Barang siapa menjalin cinta
Jauhkan diri daripada nafsu buana

Barang siapa yang kaya raya
Ingatlah kepada yang susah sengsara

(sumber: smansax1-edu.com)

Demikian penjelasan lengkap mengenai pengertian gurindam, ciri-ciri gurindam, macam-macam gurindam dan contoh gurindam. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Leave a Comment